Meniu
Coșul dvs.

Termeni si conditii

Termeni si conditii generale privind raporturile contractuale dintre consumatori si MV GRUP CONSTRUCT SRL

Termenii si conditiile de mai jos reglementeaza raporturile dintre dumneavoastra, in calitate de consumator si subscrisa MV GRUP CONSTRUCT SRL, persoana juridica romana, cu sediul in turda 121 b, sector 1, bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. RO16581910, avand cod de inregistrare J40/11007/2004, in calitate de vanzator, denumita in continuare “Vanzatorul”.

Dumneavoastra, in calitate de consumator, persoana fizica, declarand ca aveti varsta de peste 18 ani, denumit/a in continuare “Cumparatorul”, achizitionati de la Vanzator produsele distribuite de aceasta, in considerarea acestor termeni si conditii generale (“TCG”). Prin urmare, aveti toate drepturile si obligatiile prevazute in TCG si in Contract (astfel cum acest termen este definit mai jos).

In continuare, Vanzatorul si Cumparatorul sunt denumite “Partea” si colectiv “Partile”.

Aceste TCG sunt redactate avand in vedere

A. dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (“OUG 34/2014”),
B. Comanda Cumparatorului adresata Vanzatorului pentru achizitionarea Produsului/Produselor (termen definit mai jos),
C. faptul ca drept urmare a Comenzii Cumparatorului s-a incheiat intre acesta si Vanzator un contract de vanzare – cumparare la distanta potrivit dispozitiilor OUG 34/2014 si Codului Civil Roman,
D. TCG sunt publicate de catre Vanzator pe website-ul sau www.mvgrup.ro la sectiunea www.mvgrup.ro/termene-si-conditii si au fost acceptate de catre Cumparator ca urmare a plasarii Comenzii,
E. potrivit dispozitiilor Art. 8 al. (6) si al. (7) din OUG 34/2014, Cumparatorul confirma faptul ca a primit Contractul impreuna cu Produsul/Produsele comandate;
F. potrivit dispozitiilor Art. 8 al. (9) din OUG 34/2014 contractul dintre Vanzator si Cumparator la distanta este incheiat in momentul in care Vanzatorul a acceptat Comanda Cumparatorului, astfel incat TCG reprezinta suportul material in care sunt cuprinse conditiile contractuale agreate de Cumparator la momentul plasarii Comenzii catre Vanzator.

I. Definitii

Termenii de mai jos vor avea intelesul potrivit definitiei aferente, TCG nu stabilesc in mod expres in cuprinsul Contractului o alta definitie sau, daca ulterior incheierii Contractului Vanzatorul publica pe website-ul sau www.mvgrup.ro la sectiunea www.mvgrup.ro/termene-si-conditii o alta definitie.

a. Certificat de Garantie – certificatul de garantie livrat de Vanzator in Colet, odata cu Produsul/Produsele comandate de Cumparator si in care sunt specificate conditiile acordarii garantiei si Termenul de Garantie; Cu titlu de exceptie, acesta poate fi oferit in format electronic prin e-mail sau prin descarcare de pe site-ul Vanzatorului, in functie de Produs. In situatiile in care Certificatul de Garantie nu insoteste Produsul la livrare, Cumparatorul poate obtine gratuit o copie a acestuia la simpla solicitare in format electronic sau material, asa cum este util;
b. Colet – ambalajul protector in care sunt livrate Produsul sau Produsele de catre Vanzator Cumparatorului. Pentru claritate, Coletul poate fi diferit de ambalajul original al Produselor;
c. Comanda – solicitarea Cumparatorului adresata Vanzatorului telefonic si/sau prin intermediul website-ului Vanzatorului sau plasata prin e-mail, de a cumpara un anumit Produs sau mai multe Produse distribuite sau vandute de catre Vanzator;
d. consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, asa cum sunt definite la Art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“OUG 21/1992”); In situatia in care Cumparatorul este persoana fizica, acesta are calitatea de consumator;
e. Contract (ul) – inseamna contractual de vanzare – cumparare la distanta, incheiat intre Vanzator si Cumparator in cadrul unui sistem de vanzari la distanta organizat, in speta telefonic sau prin intermediul internetului, fara prezenta fizica simultana a Partilor, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat Contractul, in temeiul caruia Vanzatorul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor Produse catre Cumparator, iar acesta din urma plateste sau se angajeaza sa plateasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atat produse, cat si servicii; din Contract fac parte integranta aceste TCG;
f. Data Incheirii Contractului – data la care Vanzatorul a acceptat in mod expres si s-a obligat sa execute Comanda Cumparatorului;
g. data durabilitatii minimale – data stabilita de producator, pana la care un Produs alimentar isi pastreaza caracteristicile specifice in conditii de depozitare corespunzatoare; produsele pentru care se stabileste data durabilitatii minimale nu sunt periculoase nici dupa aceasta data;
h. Declaratie de Conformitate – declaratia facuta de producator prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul ca un Produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;
i. distribuitor – orice operator economic din lantul de comercializare, a carui activitate nu influenteaza caracteristicile de securitate a Produsului. Pentru claritate, Vanzatorul este de principiu distribuitor in relatia cu dumneavoastra;
j. Durata Medie de Utilizare – intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de catre Producator, in cadrul caruia Produsele de folosinta indelungata trebuie sa isi mentina caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare;
k. garantie comerciala – orice angajament din partea profesionistului sau a unui producator (in calitate de garant) fata de consumator, in plus fata de obligatiile legale prevazute la Art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea 449/2003”), referitoare la garantia legala de conformitate, de a rambursa pretul platit sau de a inlocui, a repara sau a intretine produsele in orice mod, in cazul in care acestea nu corespund specificatiilor sau oricarei altei cerinte din declaratia privind garantia sau din publicitatea relevanta disponibila in momentul sau inaintea incheierii contractului, cerinta care nu este legata de conformitate;
l. garantia legala de conformitate – protectia juridica a Cumparatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a Vanzatorului fata de Cumparator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca Produsul la conformitate, incluzand restituirea pretului platit de Cumparator, repararea sau inlocuirea Produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta;
m. Produs – orice bun corporal mobil distribuit si livrat de Vanzator si care a fost comandat de catre Cumparator, astfel incat partile au incheiat Contractul;
n. produse realizate conform specificatiilor Cumparatorului – orice produse care nu sunt prefabricate, realizate pe baza optiunilor individuale sau a deciziei clientului. Vanzatorul nu distribuie asemenea produse;
o. Produsele sunt in Conformitate cu Contractul daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: (i) acestea corespund descrierii facute de Vanzator si au calitatile descrise pe website-ul Vanzatorului si/sau mentionate in spoturi publicitare ale Vanzatorului si/sau in Declaratia de Conformitate si/sau pe prospectul Produselor, dupa caz; (ii) corespund oricarui scop specific solicitat de catre Cumparator, scop facut cunoscut Vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea Contractului; (iii) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal Produsele de acelasi tip; (iv) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care Cumparatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura Produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de Vanzator, de Producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta Produsului. Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii Contractului, sau inainte de livrarea catre Cumparator a Produsului, acesta din urma a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de Cumparator;
p. Produs cu Defecte – Produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibila si data achizitionarii nu ofera siguranta, producand pagube Cumparatorului;
q. Produs de Folosinta Indelungata – produsul relativ complex, constituit din piese si subansambluri, proiectat si construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare si asupra caruia se pot efectua reparatii sau activitati de intretinere;
r. produs sigur – Produsul care, folosit in conditii normale sau previzibile, conform indicatiilro producatorului, nu prezinta riscuri sau care prezinta riscuri minime, tinand seama de intrebuintarea acestuia; riscul se considera acceptabil si compatibil cu un grad inalt de protectie pentru siguranta si sanatatea consumatorilor, in functie de urmatoarele aspecte: (i) caracteristicile Produsului, ale ambalarii si ale instructiunilor de montaj si intretinere; (ii) efectul asupra altor Produse, impreuna cu care acesta poate fi folosit; (iii) modul de prezentare a Produsului, etichetarea, instructiunile de folosire si orice alte indicatii si informatii furnizate de producator; (iv) categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea Produsului;
s. Producator – fabricantul Produsului achizitionat de Cumparator si distribuit de Vanzator. Cu toate acestea, producatorul poate fi si orice alta persoana, care importa un produs in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, fiind considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;
t. profesionist – orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale in legatura cu contractele, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia;
u. reparare – in caz de lipsa de conformitate, inseamna aducerea Produsului la conformitate cu specificatiile tehnice ale acestuia publicate pe website-ul Vanzatorului si pe care Cumparatorul le-a cunoscut cand a plasat Comanda;
v. Termen de Garantie – limita de timp, care curge de la data dobandirii Produsului pana la care producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii Produsului pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt sub nicio forma imputabile Cumparatorului;
w. Termen de Valabilitate – limita de timp, stabilita de producator, pana la care un Produs perisabil sau un Produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sanatatea Cumparatorului isi pastreaza caracteristicile specifice, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si pastrare; pentru produsele alimentare acesta reprezinta data limita de consum;
x. Transportator – societatea ce furnizeaza servicii de transport si care livreaza Cumparatorului Coletul
y. Vanzator – subscrisa, anume distribuitorul care ofera Produsul Cumparatorului;
z. Viciu Ascuns – deficienta calitativa a unui Produs livrat Cumparatorului care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de catre Cumparator prin mijloacele obisnuite de verificare.

II. Informarea Cumparatorului

2.1 Cumparatorul, prin plasarea Comenzii, declara faptul ca prealabil incheierii Contractului, avand in vedere faptul ca acesta se incheie la distanta, a fost informat de catre Vanzator cu privire la toate aspectele privind raporturile contractuale dintre Parti, precum si cu privire la Produse.
2.2 In acest scop, Vanzatorul a publicat pe website-ul sau www.mvgrup.ro toate informatiile prevazute de legislatia relevanta in materie, si de asemenea, Cumparatorul declara ca a luat la cunostinta despre aceste informatii. Prin urmare, Cumparatorul declara ca informatiile au fost furnizate de Vanzator in mod clar si inteligibil, Cumparatorul declarand si faptul ca acesta cunoaste, intelege si isi asuma:
2.2.1 principalele caracteristici ale Produselor;
2.2.2 identitatea Vanzatorului si modalitatile de contactare ale acestuia;
2.2.3 faptul ca in situatia in care Cumparatorul contacteaza telefonic Vanzatorul pentru incheierea Contractului, acesta din urma a comunicat Cumparatorului identitatea sa precum si identitatea operatorului Vanzatorului care preia Comanda. De asemenea, in aceste situatii, Vanzatorul a confirmat oferta sa Cumparatorului iar acesta din urma si-a exprimat consimtamantul de a incheia Contractul, potrivit discutiei telefonice care este inregistrata sau prin orice alta modalitate prin care poate fi retinut si pastrat consimtamantul Cumparatorului;
2.2.4 Pretul (astfel cum este definit in aceste TCG) total al Produselor cu toate taxele incluse si, dupa caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele postale sau de orice alta natura sau, taxe si comisioane bancare, toate acestea urmand sa fie suportate de Cumparator;
2.2.5 faptul ca incheierea Contractului presupune din partea Cumparatorului o obligatie de plata;
2.2.6 perioada de valabilitate a ofertei sau a preturilor;
2.2.7 tariful de baza pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta in vederea incheierii Contractului;
2.2.8 modalitatile de plata, livrare, executare, data pana la care Vanzatorul se angajeaza sa livreze Produsele;
2.2.9 livrarea Produselor se realizeaza doar pe teritoriul Romaniei;
2.2.10 procedura Vanzatorului de solutionare a Reclamatiilor, prevazuta in aceste TCG;
2.2.11 conditiile exercitarii Dreptului de Retragere al Cumparatorului, inclusiv faptul ca in situatia exercitarii Dreptului de Retragere, Cumparatorul va plati costul aferent returnarii Produselor, respectiv, fara ca enumerarea sa fie limitativa, costuri cu transportul Produsului pentru retur, comisioane postale, si orice cost aferent utilizarii totale sau partiale a Produsului, precum si eventuale costuri suportate de Vanzator in conformitate cu Art. 14 al. (3) al OUG 14/2014 ;
2.2.12 conditiile garantiei legale si ale Garantiei privind conformitatea Produselor si repararea sau inlocuirea acestora;
2.2.13 posibilitatea si modalitatea in care Cumparatorul se poate adresa Autoritatii Nationale privind Protectia Consumatorului (“ANPC”);
2.2.14 posibilitatea Cumparatorului de a propune anumite conditii contractuale asupra carora Partile pot dispune in mod liber si cel putin in privinta informarii sale adresand in acest sens un e-mail Vanzatorului la adresa office@mvgrup.ro;
2.2.15 informatiile contractuale sunt prezentate in limba romana intr-o forma accesibila, astfel incat acestea au fost intelese cu usurinta de Cumparator. De asemenea, Cumparatorul accepta si intelege si faptul ca ambalajul, eticheta si/sau prospectul Produselor poate fi prezentat si in alte limbi alaturi de limba romana;
2.2.16 Vanzatorul va transmite Cumparatorului Contractul la momentul livrarii Produselor;
2.2.17 momentul incheierii Contractului il constituie momentul confirmarii, pe un suport durabil, de catre Vanzator a acceptarii Comenzii transmisa de Cumparator.

III. Obiectul TCG

3.1 Obiectul TCG consta in expunerea pe larg a drepturilor si obligatiilor Partilor odata ce acestea intra in raporturi contractuale, in special cu privire la (i) cumpararea Produsului sau a Produselor de catre Cumparator potrivit Comenzii sale si plata Pretului pentru acestea catre Vanzator si (ii) transferarea dreptului de proprietate asupra Produsului sau asupra Produselor de la Vanzator la Cumparator.
3.2 Comanda este plasata de catre Cumparator in una dintre urmatoarele modalitati:
3.2.1 prin apel telefonic la liniile telefonice publicate in orice modalitate de Vanzator (on-line, prin presa scrisa, prin reclama TV, inclusiv prin spoturi teleshopping. Enumerarea nu este exhaustiva). Cumparatorul plateste pretul apelului telefonic la tariful de baza, potrivit grilei furnizorului de telefonie al Vanzatorului;
3.2.2 prin platforma on-line a Vanzatorului, anume prin intermediul website-ului acestuia www.mvgrup.ro, urmand pasii prevazuti pe site. Costurile proprii pentru conectarea la internet pentru plasarea Comenzii on-line sunt suportate de catre Cumparator;
3.2.3 prin formular contact/email/chat disponibile pe website-ul Vanzatorului www.mvgrup.ro/cum-comand. Costurile proprii pentru conectarea la internet pentru plasarea Comenzii in aceste modalitati sunt suportate de catre Cumparator.
3.3 Vanzatorul are dreptul sa refuze Comanda sau Comenzile Cumparatorului, fie din motive obiective (exemplificativ si nu limitativ, prezumtia de frauda, Cumparatorul este o persoana minora, Produsele nu se afla pe stocul Vanzatorului si nici nu se vor afla pentru o durata de inca 30 de zile de la data Comenzii), fie din motive ce tin de strategiile comerciale ale Vanzatorului. Partile inteleg si sunt de acord cu faptul ca toate prevederilor Contractului sunt si raman perfect valide vanzarii unui Produs ce a fost prezentat ca Produs inlocuitor celui din prezentarea video, daca acest lucru a fost acceptat in cadrul comenzii de catre Cumparator, ca urmare a epuizarii stocului Vanzatorului de Produse identice cu cele din prezentarea video.
3.4 Cumparatorul, la Data Incheierii Contractului cunoaste si accepta faptul ca (i) plasarea Comenzii naste in sarcina sa o obligatie de plata si (ii) cunoaste toate costurile aferente Comenzii, inclusiv dar fara a se limita la, Pretul vanzarii, costuri de livrare, costuri privind transferul bancar al pretului Produselor. Aceste chestiuni sunt prevazute in TCG publicate de catre Vanzator si on-line: www.mvgrup.ro/termene-si-conditii.
3.5 Vanzatorul isi asuma de asemenea obligatia de a livra Produsul/Produsele Cumparatorului la adresa mentionata de acesta din urma in Comanda (“Adresa de Livrare”). In situatia in care Cumparatorul modifica Adresa de Livrare, acesta are obligatia de a informa Vanzatorul despre acest lucru inainte ca Vanzatorul sa fi predat Produsul/Produsele Transportatorului spre a fi livrate Cumparatorului. In caz contrar, se va considera ca Vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare, iar Cumparatorul va plati contravaloarea transportului pentru livrarea Produsului/Produselor la noua adresa comunicata de catre Cumparator, ulterior plasarii Comenzii initial.
3.6 Dreptul de proprietate asupra Produsului sau asupra Produselor de la Vanzator la Cumparator se transfera la momentul platii de catre Cumparator a Pretului Produsului/Produselor comandate si livrate de Vanzator.
3.7 Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Cumparatorului in momentul in care acesta sau o parte terta desemnata de acesta, alta decat Transportatorul, intra in posesia fizica a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Cumparatorului in momentul predarii Coletului de catre Vanzator catre transportator, daca transportatorul a fost insarcinat de catre Cumparator sa transporte Coletul, fara a aduce atingere drepturilor Cumparatorului fata de transportatorul contractat de acesta din urma .

IV. Pretul vanzarii. Livrarea Coletului

4.1 Pretul vanzarii consta in pretul total pe care Cumparatorul il plateste pentru Produsul/Produsele comandate (“Pretul”). Pretul poate fi platit in una dintre urmatoarele modalitati prevazute pe website-ul Vanzatorului (www.mvgrup.ro/metode-de-plata): (i) prin ramburs la momentul livrarii Coletului sau (ii) on-line pe website-ul Vanzatorului utilizand un card bancar acceotat de platforma de plati contractata de catre Vanzator. Pentru evitarea oricarui dubiu, costurile privind plasarea Comenzii, in orice modalitate, costurile de livrare altfel sau prin intermediul altui transportator decat cel ales de Vanzator, costuri privind platile prin transfer bancar, fara ca enumerarea sa fie limitativa, sunt in sarcina Cumparatorului. Acesta din urma cunoaste acest lucru, facut public de catre Vanzator pe website-ul sau www.mvgrup.ro/termene-si-conditii, si care sunt cunoscute si acceptate inainte de Data Incheirii Contractului de catre Cumparator la momentul plasarii Comenzii.
4.2 Pretul se considera platit dupa cum urmeaza:
4.2.1 in cazul platii Pretului prin ramburs, la momentul la care Transportatorul incaseaza Pretul si emite chitanta Cumparatorului, iar
4.2.2 in cazul platii on-line prin card bancar, la momentul creditarii contului bancar al Vanzatorului cu Pretul platit de Cumparator.
4.3 In masura in care ar putea interveni plati suplimentare fata de Pret, Vanzatorul va solicita Cumparatorului consimtamantul explicit al acestuia cu privire la suportarea de catre Cumparator al acestor plati suplimentare. Comunicarea se va realiza prin intermediul adreselor de e-mail ale Partilor sau telefonic si confirmat apoi in scris de catre Parti pe un support imprimabil, si trebuie sa survina prealabil Datei Incheierii Contractului. In situatia in care Cumparatorul declara in mod neechivoc sau care ar putea fi rezonabil considerat ca neechivoc, faptul ca nu accepta aceste plati suplimentare, Contractul nu se va incheia si prin urmare, Vanzatorul va refuza Comanda Cumparatorului.
4.4 Vanzatorul va raporta autoritatilor competente orice plata efectuata in mod fraudulos, in special prin operatiuni on-line, comunicand autoritatilor orice date pe care le detine despre Cumparator. In orice situatii, Vanzatorul va respecta intocmai prevederile din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si care ii sunt aplicabile, precum si orice acte normative conexe acesteia.
4.5 Livrarea Coletului este gratuita pentru Cumparator oriunde pe teritoriul Romaniei. Detaliile privind livrarea sunt prevazute pe website-ul Vanzatorului la sectiunea “informatii livrare”: www.mvgrup.ro/informatii-livrare. Vanzatorul nu livreaza colete inafara teritoriului Romaniei.
4.6 Vanzatorul poate livra Cumparatorului toate Produsele comandate simultan (de regula in acelasi Colet) sau in mai multe livrari succesive, in special in situatia in care un anumit Produs nu este pe stoc la momentul livrarii, sau daca Vanzatorul apreciaza ca in raport de strategia sa comerciala, livrarea succesiva este mai avantajoasa Partilor.
4.7 In situatia in care Cumparatorul isi schimba Adresa de Livrare acesta are obligatia de a informa Vanzatorul despre acest lucru inainte ca Vanzatorul sa fi predat Produsul/Produsele Transportatorului spre a fi livrate Cumparatorului. In caz contrar, se va considera ca Vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare, iar Cumparatorul va plati contravaloarea transportului pentru livrarea Produsului/Produselor la noua adresa comunicata de catre Cumparator.
4.8 Vanzatorul este liber sa aleaga orice Transportator pentru livrarea Coletului catre Cumparator. In masura in care Cumparatorul alege el insusi un anumit transportator, atunci pretul livrarii Coletului va fi suportat de catre Cumparator.
4.9 Vanzatorul trebuie sa livreze Produsele Cumparatorului in termen de cel mult 30 de zile de la Data Incheierii Contractului, fara intarziere nejustificata. In cazul in care Coletul nu este livrat Cumparatorului in termenul specificat anterior din culpa Vanzatorului, Cumparatorul va putea solicita Vanzatorului livrarea Coletului intr-un nou termen de cel mult 30 de zile de la data solicitarii. In masura in care nici in acest termen Vanzatorul nu livreaza Cumparatorului Produsul/Produsele din culpa sa exclusiva, Cumparatorul are dreptul la rezolutiunea Contractului.
4.10 In cazul rezolutiunii Contractului din vina Vanzatorului, Vanzatorul va restitui Cumparatorului Pretul daca acesta a fost platit de catre Cumparator on-line pe website-ul Vanzatorului, in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data la care Cumparatorul a comunicat in scris Vanzatorului decizia sa de rezolutionare a Contractului. Contractul este rezolutionat de plin drept fara nicio alta formalitate la data la care Vanzatorul a restituit Pretul Cumparatorului si Cumparatorul a rambursat Produsul (daca acest lucru este posibil conform TCG). Altfel, daca s-a optat pentru plata Pretului ramburs la livrare, Contractul este rezolutionat de plin drept la data la care expira termenul suplimentar de livrare. Pentru evitarea oricarui dubiu, expresia “de plin drept” se refera la incetarea Contractului ca urmare a rezolutiunii de drept, fara ca Partile sa indeplineasca vreo alta formalitate, proceduri prealabile (cu exceptia celor impuse de legislatia specifica, dupa caz), interventia vreunei instante sau autoritati (cu exceptia celor impuse de legislatia specifica, dupa caz).
4.11 In situatia in care Cumparatorul va comunica Vanzatorului in mod expres prin e-mail la adresa office@mvgrup.ro odata cu plasarea Comenzii faptul ca livrarea Produselor trebuie sa se realizeze intr-un termen esential pentru Cumparator, subliniind in concret acest fapt, termenul de livrare nu va depasi 30 de zile de la Data Incheierii Contractului, daca Vanzatorul a acceptat in mod expres ca intelege faptul ca termenul de livrare este esential pentru Cumparator. In masura in care Vanzatorul nu va putea respecta termenul de livrare in acest context, Cumparatorul poate solicita rezolutia de plin drept a Contractului. Prevderile Art. 4.10 de mai sus sunt aplicabile.
4.12 Dreptul la rezolutiunea Contractului de catre Cumparator nu inlatura alte drepturi pe care Partile le au si pe care le-ar putea exercita impotriva celeilalte Parti in raport de dispozitiile legale aplicabile in materia dreptului consumatorului si/sau cu momentul la care intervine, in relatie cu prevederile Contractului si ale TCG.
V. Dreptul de retragere al Cumparatorului

5.1 Cu exceptia cazurilor prevazute la Art. 16 ale OUG 34/2014 , Cumparatorul are dreptul la o perioada de 14 zile calendaristice pentru a se retrage din Contract (“Dreptul de Retragere”), fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute si stabilite in Contract. Cumparatorul, prealabil incheirii Contractului, a fost informat de Vanzator si astfel cunoaste conditiile exercitarii Dreptului de Retragere disponibile pe www.mvgrup.ro/termene-si-conditii. Astfel, Cumparatorul declara si recunoaste ca a fost informat de catre Vanzator despre Dreptul de Retragere, precum si ca avea prealabil incheierii Contractului, si are in continuare, pe durata executarii Contractului, toate mijloacele sa adreseze Vanzatorului orice nelamuriri in legatura cu exercitarea Dreptului de Retragere. Mai mult, Dreptul de Retragere este prevazut in mod special in Contractul incheiat cu Vanzatorul si livrat Cumparatorului in Colet.
5.2 Termenul de 14 zile se calculeaza de la data receptionarii Coletului de catre Cumparator (“Termen de Retur”). Termenul de Retur se va calcula distinct pentru fiecare livrare a Coletelor in cazul livrarii succesive a Produselor ce au facut obiectul unei Comenzi unice.
5.3 Pe toata durata Termenului de Retur, Partile isi vor indeplini obligatiile contractuale.
5.4 Atunci cand Cumparatorul decide sa isi exercite Dreptul de Retragere, acesta va informa Vanzatorul in acest sens, in cadrul Termenului de Retur, printr-o declaratie clara, concisa si fara echivoc, intr-una din urmatoarele modalitati:
5.4.1 printr-o notificare in scris transmisa Vanzatorului la adresa din turda 121 b, sector 1, bucuresti;
5.4.2 prin e-mail la adresa office@mvgrup.ro;
5.4.3 prin completarea formularului de retur on-line accesand www.mvgrup.ro.
5.5 Vanzatorul va comunica prin e-mail Cumparatorului confirmarea primirii notificarii Cumparatorului cu privire la exercitarea de catre acesta din urma a Dreptului de Retragere. In situatia in care Cumparatorul declara ca nu are o adresa de e-mail valabila, confirmarea telefonica este suficienta in situatia in care Cumparatorul nu solicita in mod expres confirmarea in scris, prin scrisoare transmisa prin posta sau curierat.
5.6 Cand Cumparatorul isi exercita Dreptul de Retragere, Vanzatorul va avea urmatoarele obligatii:
5.6.1 sa ramburseze Cumparatorului Pretul in termen de cel mult 14 zile de la data la care Cumparatorul a informat Vanzatorul despre exercitarea Dreptului de Retragere, dupa ce Vanzatorul a confirmat primirea acestei informatii potrivit dispozitiilor contractuale si numai dupa ce Vanzatorul a primit Produsele returnate de Cumparator, in situatia in care Produsele returnate nu sunt preluate de catre Vanzator direct. In cazul in care Produsele returnate sunt preluate de Vanzator, potrivit optiunii Cumparatorului exprimata la momentul exercitarii Dreptului de Retragere, atunci termenul de 14 zile pentru restituirea Pretului curge de la data la care Vanzatorul a confirmat notificarea Cumparatorului privind retragerea din Contract;
5.6.2 rambursarea Pretului se va realiza prin transfer bancar in contul indicat de Cumparator la momentul exercitarii Dreptului de Retragere. Cumparatorul declara ca intelege si accepta aceasta modalitate de rambursare chiar daca a platit Pretul prin ramburs, fiind informat despre aceasta de catre Vanzator prealabil incheierii Contractului de catre Vanzator. In situatia in care Cumparatorul declara ca nu detine un cont bancar in lei, deschis la o unitatea bancara din Romania, atunci restituirea Pretului se va putea realiza personal la casieria Vanzatorului, sau prin mandat postal DE CONFIRMAT. In cazul imposibilitatii aducerii la indeplinire a celor de mai sus, Partile vor identifica de comun acord o cale rezonabila in scopul rambursarii Pretului.
5.6.3 sa transmita Transportatorului comanda pentru preluarea Produselor returnate de Cumparator, in situatia in care acesta din urma a optat in acest sens odata cu exercitarea Dreptului de Retragere;
5.6.4 sa verifice Produsele returnate iar in masura in care acestea nu au fost restituite de Cumparator potrivit Contractului, sa (i) ii comunice aspectele constatate si (ii) sa ii comunice valoarea diminuata a Pretului (“Pretul Diminuat”), respectiv Pretul minus costul suportat de catre Vanzator pentru aducerea Produsului in forma la care i l-a predat Cumparatorului, in cazul folosirii sau deteriorarii acestuia. Vanzatorul va restitui Cumparatorului numai Pretul Diminuat.
5.7 In cazul exercitarii Dreptului de Retragere, Cumparatorului ii revin urmatoarele obligatii:
5.7.1 sa returneze Produsele pe care doreste sa le restituie catre Vanzator in cel mult 14 zile de la data la care Cumparatorul a comunicat Vanzatorului decizia sa de retragere din Contract. Pentru claritate, termenul prevazut aici este respectat daca Produsele sunt trimise inapoi Vanzatorului de catre Cumparator inainte de expirarea perioadei de 14 zile;
5.7.2 sa achite costul returnarii Produselor in cuantum de 20 de lei, in masura in care Cumparatorul a optat pentru preluarea lor de catre Vanzator, sau orice alta suma, cand a optat sa apeleze la serviciile altor companii de transport sau a ales orice alta modalitate de returnare a Produselor. Aceste informatii au fost aduse la cunostinta Cumparatorului potrivit TCG, prealabil incheierii Contractului, astfel incat Cumparatorul declara ca le-a inteles, le-a acceptat si si le asuma in totalitate;
5.7.3 sa restituie Produsele pe care doreste sa le returneze in aceleasi conditii in care le-a receptionat, in ambalajul original, insotit de toate etichetele, prospectele si orice alte documente ce insoteau Produsele precum si Contractul semnat impreuna cu o cerere scrisa cuprinzand motivele retragerii;
5.7.4 sa restituie orice Produse primite drept cadou din partea Vanzatorului ca urmare a Comenzii;
5.7.5 sa restituie documentele ce insoteau Produsele, respectiv (fara ca enumerarea sa fie exhaustiva) certificate de garantie, declaratii de conformitate, etc, cu exceptia Contractului si a facturii fiscale pentru Produse, dupa caz;
5.7.6 sa suporte diminuarea valorii Produselor si ca urmare sa primeasca Pretul Diminuat, dupa caz.
5.8 Ca urmare a exercitarii Dreptului de Retragere si dupa ce Produsele au fost receptionate de Vanzator Contractul inceteaza de drept. De asemenea, vor inceta si orice alte raporturi contractuale, dupa caz, auxiliare Contractului.

VI. Garantiile Produselor

6.1 Produsele distribuite de Vanzator Cumparatorului au garantie in conditiile oferite de Producatorul acestora (“Garantia”). Pentru evitarea oricarui dubiu, Garantia se refera la garantia de conformitate, astfel cum a fost definita in TCG si nu include garantia comerciala, la fel, definita mai sus.
6.2 Vanzatorul ofera Garantie numai Produselor care in raport de natura lor pot avea o astfel de garantie. Mai exact, Produsele alimentare/suplimentele nutritive si Produsele cosmetice distribuite de Vanzator nu beneficiaza de Garantie. Acestea, in masura in care exista un motiv pentru restituirea lor fara a fi aplicabil Dreptul de Retragere, vor fi inlocuite de catre Vanzator cu alte Produse identice si livrate Cumparatorului, dupa ce acesta din urma a restituit Vanzatorului primele Produse comandate (impreuna cu toate documentele si alte eventuale cadouri primite), in termen de cel mult 14 zile de la data la care Cumparatorul a comunicat Vanzatorului motivele pentru care Produsele ar trebui inlocuite, la adresa Vanzatorului din turda 121 b, sector 1, bucuresti. Dupa ce Vanzatorul primeste Produsele, le va verifica si in masura in care inlocuirea se impune (mai exact motivele inlocuirii nu au nicio legatura cu vreo culpa a Cumparatorului), va inlocui Produsele si va livra Cumparatorului Produse identice noi, in termen de cel mult 15 zile de la data la care Vanzatorul a fost sesizat cu motivele pentru care o eventuala inlocuire s-ar fi impus. Pentru evitarea oricarui dubiu, Produsele alimentare/suplimentele nutritive si Produsele cosmetice distribuite de Vanzator sunt inlocuite numai in situatia in care ajung la Cumparator cu defecte, acesta din urma neputand sa le mai utilizeze in nicio situatie (spre exemplu: Produsul este desigilat, rupt, spart etc).
6.3 Garantia priveste conformitatea Produselor cu specificatiile acestora prezentate de Vanzator in mod public, indiferent de modalitatea de comunicare (on-line, televiziune etc).
6.4 Produsele sunt in Conformitate cu Contractul daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: (i) acestea corespund descrierii facute de Vanzator si au calitatile descrise pe website-ul Vanzatorului si/sau mentionate in spoturi publicitare ale Vanzatorului si/sau in Declaratia de Conformitate si/sau pe prospectul Produselor, dupa caz; (ii) corespund oricarui scop specific solicitat de catre Cumparator, scop facut cunoscut Vanzatorului si acceptat de acesta din urma la incheierea Contractului; (iii) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal Produsele de acelasi tip; (iv) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care Cumparatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura Produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de Vanzator, de Producator sau de reprezentantul acestuia telefonic, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta Produsului. Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii Contractului Cumparatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de Cumparator.
6.5 Vanzatorul nu este raspunzator de declaratiile publice prevazute la Art. 6.4 punctul (iv) de mai sus, in oricare dintre urmatoarele situatii, daca (i) nu a cunoscut si nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoasca declaratiile in cauza; (ii) declaratia a fost corectata la momentul incheierii Contractului sau (iii) decizia Cumparatorului de a achizitiona Produsul asupra caruia s-au facut declaratiile, nu putea fi influentata de declaratiile publice in cauza.
6.6 In masura in care Produsul achizitionat de Cumparator presupune o procedura de instalare, orice lipsa a conformitatii rezultata dintr-o instalare incorecta a Produsului va fi considerata echivalenta cu o lipsa a conformitatii acestuia, numai daca instalarea a fost realizata de Vanzator sau pe raspunderea acestuia din urma. Vanzatorul nu isi asuma nicio obligatie de instalare a niciunui Produs.
6.7 Instalarea Produsului se realizeaza exclusiv de catre Cumparator potrivit instructiunilor de instalare ce insotesc Produsul, asa cum acestea pot fi regasite sip e web-site-ul Vanzatorului, iar daca Produsul devine neconform ca urmare a instalarii de catre Cumparator, Vanzatorul nu va putea fi tinut in nicio situatie raspunzator pentru orice pretinsa sau nu lipsa de conformitate. Vanzatorul va putea fi raspunzator pentru lipsa de conformitate dovedita de Cumparator in ipoteza aceasta, numai daca instalarea realizata de Cumparator a fost incorecta ca urmare a unei deficiente in instructiunile de instalare ce insoteau Produsul.
6.8 In situatia in care Produsul prezinta Defecte, Cumparatorul va informa Vanzatorul in scris despre acest lucru, detaliind in concret in ce consta lipsa de conformitate, in termen de cel mult 4 zile calendaristice de la receptia Coletului de catre Cumparator. Daca Produsul are un Viciu Ascuns, atunci termenul mentionat anterior se va calcula de la data la care Cumparatorul a descoperit Viciul Ascuns. Cumparatorul va oferi explicatii Vanzatorului privitor la imposibilitatea sa de a descoperi mai devreme Viciul Ascuns la momentul comunicarii acestuia Vanzatorului cu privire la descoperirea acestuia (“Reclamatia”). Nerespectarea termenelor prevazute aici da dreptul Vanzatorului de a refuza sa ia Masuri Reparatorii (definite mai jos).
6.9 Reclamatia va fi comunicata de Cumparator Vanzatorului (i) fie prin intermediul serviciilor postale sau de curierat la adresa Vanzatorului din turda 121 b, sector 1, bucuresti, (ii) fie prin e-mail la adresa office@mvgrup.ro.
6.10 Reclamatia va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: (i) datele de identificare ale Cumparatorului; (ii) numarul Comenzii; (iii) data receptionarii Coletului de catre Cumparator; (iv) Produsul sau Produsele cu Defecte; (v) descrierea pretinselor defecte in mod cat mai detaliat, eventual insotita de fotografii ale Produsului/lor cu Defect/e; (vi) solicitarea Cumparatorului in sensul inlocuirii Produselor respective cu altele identice fara defecte sau repararea acestora; (vii) semnatura Cumparatorului si (viii) data Reclamatiei. Reclamatiile care nu contin elementele prevazute anterior nu vor fi luate in considerare de catre Vanzator. Cu toate acestea, Vanzatorul poate opta sa solicite Cumparatorului detaliile lipsa din Reclamatie. Pentru evitarea oricarui dubiu, acest fapt nu exclude si nici nu limiteaza dreptul Vanzatorului de a solicita detalii suplimentare Cumparatorului cu privire la Reclamatie. Refuzul Cumparatorului de a furniza Vanzatorului in termenul precizat de acesta, sau intr-un termen rezonabil de la data solicitarii (anume care nu depaseste 7 zile calendaristice), aceste detalii constituie o renuntare la Reclamatie. Lipsa unui raspuns al Cumparatorului se considera refuz de a raspunde solicitarilor Vanzatorului.
6.11 Cumparatorul prin Reclamatie va putea solicita Vanzatorului (i) inlocuirea Produsului/lor cu Defect/e sau (ii) repararea acestora in mod gratuit pe toata durata Garantiei daca acestea sunt Produse de Folosinta Indelungata (“Masuri Reparatorii”).
6.12 Cumparatorul nu va putea pretinde Vanzatorului sa ia Masuri Reparatorii daca acestea sunt imposibile sau disproportionate. Masurile Reparatorii sunt considerate imposibile daca Vanzatorul nu poate asigura Produse identice pentru inlocuire (sau piese de schimb pentru reparare, dupa caz), inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente. Masurile Reparatorii sunt considerate disproportionate, daca acestea impun Vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu alte masuri luandu-se in considerare, cumulativ (i) valoarea pe care ar fi avut-o Produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate; (ii) importanta lipsei de conformitate si (iii) daca alta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru Cumparator.
6.13 Vanzatorul va lua Masurile Reparatorii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care, dupa caz, (i) Cumparatorul a comunicat Vanzatorului Reclamatia pentru repararea Produselor de Folosinta Indelungata sau (ii) Vanzatorul a receptionat Produsele cu Defect pentru care Cumparatorul a optat pentru inlocuirea acestora. Pentru claritate, in cazul Produselor de Folosinta Indelungata, Cumparatorul poate pretinde inlocuirea acestora, numai dupa ce in prealabil a solicitat Vanzatorului repararea acestora in cuprinsul Garantiei, si ulterior repararii Produsul s-a defectat din nou fara nicio culpa din partea Cumparatorului. Partile pot stabili de comun acord si un alt termen pentru realizarea Masurilor Reparatorii, insa care sa nu depaseasca termenul de 15 zile calculat potrivit acestui articol. Cumparatorul are obligatia de a transmite Vanzatorului Produsele spre a fi reparate. Termenul de 15 zile va curge dupa ce Cumparatorul transmite Vanzatorului Produsele spre reparare.
6.14 Masurile Reparatorii rezonabile si intemeiate se realizeaza fara niciun cost din partea Cumparatorului, costuri necesare aducerii Produselor la conformitate sau a inlocuirii acestora, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.
6.15 In masura in care Vanzatorul refuza fara niciun motiv sa ia Masuri Reparatorii, desi Cumparatorul a respectat termenele contractuale si conditiile Reclamatiei, restituind, dupa caz, si Produsele cu Defecte spre a fi inlocuite si acestea au fost receptionate de Vanzator, Cumparatorul poate pretinde Vanzatorului (i) fie reducerea corespunzatoare a Pretului, (ii) fie rezolutiunea Contractului, in oricare dintre urmatoarele cazuri:
6.15.1 daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea Produsului/lor cu Defect/e;
6.15.2 daca Vanzatorul nu a luat Masura Reparatorie corespunzatoare intr-o perioada de timp rezonabila, alta decat cea prevazuta in Contract;
6.15.3 daca Vanzatorul nu a luat Masura Reparatorie in termenul prevazut la Art. 6.13 de mai sus, fara inconveniente semnificative pentru Cumparator.
6.16 Cumparatorul nu va putea pretinde rezolutiunea Contractului daca lipsa conformitatii este minora. Lipsa conformitatii poate fi considerata minora, enumerarea fiind exemplificative, daca: ambalajul Produsului este degradat fara a afecta calitatile si proprietatile Produsului, ambalajul continue stersaturi minore care nu afecteaza informarea Cumparatorului cu privire la componenta si/sau instalarea Produsului, intensitatea culorii ambalajului si/sau a Produsului este diferita de cea prezentata de Vanzator.
6.17 In cazul rezolutionarii Contractului potrivit conditiilor acestui capitol, Vanzatorul va restitui Pretul potrivit prevederilor capitolului de mai sus.
6.18 Ca regula, Termenul de Garantie este cel prevazut de Producator. In nicio situatie, Garantia nu se acorda pentru o perioada mai mare de 2 ani calculata de la data livrarii Produsului. Cu toate acestea, pentru Produsele a caror Durata Medie de Utilizare este mai mica de 2 ani, Termenul de Garantie se reduce automat la respectiva durata. Dupa implinirea oricaror termene prevazute aici, Cumparatorul poate beneficia de Masuri Reparatorii numai pentru Produsele cu Vicii Ascunse si numai in situatia in care Cumparatorul a respectat procedura privind reclamarea Viciilor Ascunse.
6.19 Pentru evitarea oricarui dubiu, Garantia in cadrul termenelor mentionate mai sus se acorda doar pentru Produsele care, prin natura lor pot beneficia de o asemenea garantie. Mai exact, sunt excluse Produsele alimentare/suplimentele alimentare si produsele cosmetice distribuite de Vanzator.
6.20 Termenul de Garantie se extinde cu durata Masurilor Reparatorii, calculata de la data la care, in functie de Masura Reparatorie intreprinsa:
6.20.1 Vanzatorul a primit Produsul/e cu Defect/e spre a le inlocui si pana la data receptionarii noilor Produse de catre Cumparator,
6.20.2 Vanzatorul a reparat Produsele de Folosinta Indelungata.
6.21 Garantia comerciala este acordata pentru Produsele de Folosinta Indelungata distribuite de Vanzator numai in masura in care legislatia in vigoare prevede o asemenea obligatie pentru producatori. Prin urmare, aceasta garantie ar putea fi acordata de catre producator, potrivit certificatului de garantie emis/transmis de acesta din urma.

VII. Drepturile si obligatiile Partilor

7.1 Partile inteleg si se obliga sa isi indeplineasca obligatiile si sa isi exercite drepturile prevazute in aceste TCG, in Contract si/sau in acte normative relevante, cu buna-credinta.
7.2 Cumparatorul, ca persoana fizica posesoare de drepturi si obligatii corelative, are urmatoarele drepturi:
7.2.1 dreptul de a comanda si de a primi Produsele comandate in Termenul de Livrare;
7.2.2 Dreptul de Retragere in conditiile prevazute in TCG si in Contract;
7.2.3 dreptul de a reclama in mod rezonabil orice neconformitate a Produselor livrate;
7.2.4 dreptul de a beneficia de Masuri Reparatorii in conditiile prevazute in TCG;
7.2.5 dreptul de a schimba Adresa de Livrare cu instiintarea Vanzatorului potrivit Contractului si respectand prevederile privind costul acestei schimbari din cadrul TCG;
7.2.6 dreptul de a primi, in conditiile din TCG si din Contract, Pretul sau Pretul diminuat, dupa caz, in situatia restituirii Produselor Vanzatorului cu respectarea celorlalte prevederi ale TCG si ale Contractului;
7.2.7 dreptul de a solicita Vanzatorului in mod rezonabil si de a primi de la acesta, in mod gratuit, informatii suplimentare privind Produsele si utilizarea acestora;
7.2.8 dreptul de a se adresa ANPC cu privire la chestiuni privind Contractul, in conditiile legii;
7.2.9 dreptul de a rezolutiona sau de a denunta unilateral Contractul;
7.2.10 dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa ce aceastea au fost procesate de catre Vanzator.

7.3 Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
7.3.1 obligatia de a plasa Comenzi cu intentia reala de a achizitiona Produsele distribuite de Vanzator;
7.3.2 obligatia de a furniza Vanzatorului in mod corect si complet detaliile Comenzii si detaliile Adresei de Livrare, precum si detaliile privind identitatea sa;
7.3.3 obligatia de a primi si de a verifica in mod diligent fiecare Produs comandat precum si Coletul;
7.3.4 obligatia de a plati Pretul, precum si orice alte sume prevazute aici si in conditiile Contractului;
7.3.5 obligatia de a reclama Vanzatorului potrivit TCG orice lipsa de conformitate si/sau orice Viciu Ascuns a unuia sau a mai multor Produse comandate, precum si optiunile sale dupa caz;
7.3.6 obligatia de a permite Vanzatorului sa ia Masuri Reparatorii;
7.3.7 obligatia de a restitui Produsele indiferent de motiv, in starea in care le-a primit, daca acest lucru ii este permis conform TCG si aceasta este intentia sa;
7.3.8 obligatia de a solicita Vanzatorului informatii suplimentare privind Produsele comandate in masura in care considera in mod justificat ca ii sunt necesare acele informatii. Pentru claritate, aceste informatii trebuie sa se refere la protejarea vietii, sanatatii si securitatii Cumparatorului si care desi comunicate de Vanzator prealabil incheierii Contractului, nu au putut fi intelese de catre Cumparator.
7.4 Vanzatorul are urmatoarele drepturi:
7.4.1 dreptul de a refuza Comanda si/sau Comenzile Cumparatorului, potrivit TCG;
7.4.2 dreptul a alege orice Transportator pentru livrarea Coletului;
7.4.3 dreptul de a primi Pretul, precum si orice alte sume ce incumba Cumparatorului, in conformitate cu aceste TCG si cu cele prevazute in Contract;
7.4.4 dreptul de a retine orice sume cuvenite si de a restitui Cumparatorului doar Pretul Diminuat, potrivit TCG si Contractului in cazul rambursarii Produselor in conditiile agreate in TCG si in Contract;
7.4.5 dreptul de a-i fi restituite Produsele in starea in care au fost livrate impreuna cu toate documentele si/sau cadourile oferite Cumparatorului la momentul livrarii Coletului;
7.4.6 dreptul de a procesa, prelucra, transfera si salva datele cu caracter personal ale Cumparatorului, conform politicii prezentata si pe web-site-ul Vanzatorului;
7.4.7 dreptul de a refuza sa ia Masuri Reparatorii in conditiile stabilite in TCG;
7.4.8 dreptul de a solicita si de a primi de la Cumparator orice informatii necesare indeplinirii obligatiilor contractuale; refuzul nejustificat al Cumparatorului de a furniza aceste informatii, absolva de culpa Vanzatorul pentru orice daune suferite de Cumparator si/sau orice alt tert (persoana fizica sau juridica, inidferent de nationalitate si/sau de forma de organizare si indiferent daca este o autoritate, institutie, regie autonoma sau in orice alt mod controlata de stat sau privata);
7.4.9 dreptul de a modifica continutul website-ului sau a altor website-uri controlate de Vanzator si, in masura in care apreciaza necesar, sa informeze Cumparatorul in scris (indiferent de modalitate) despre aceste modificari daca acestea privesc TCG, Contractul sau ar privi contracte viitoare;
7.4.10 dreptul de a transmite Cumparatorului informari privind Produsele distribuite si sau orice alte noutati privind activitatea Vanzatorului, in scop de marketing, daca la momentul Comenzii Cumparatorul a optat in acest sens. Cumparatorul cunoaste faptul ca poate oricand sa solicite Vanzatorului ca acesta din urma sa nu ii mai comunice informatiile prevazute in acest articol. Odata notificat in acest sens, Vanzatorul nu va mai transmite Cumparatorului aceste informatii;
7.4.11 dreptul de a transmite oricaror autoritati datele Cumparatorului sau orice alte detalii in legatura cu acesta, daca acestea i-au fost solicitate de respectivele autoritati cu respectarea dispozitiilor legale de catre aceste autoritati.

7.5 Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
7.5.1 obligatia de a distribui Produse ce respecta toate dispozitiile legale relevante in raport de natura acestora;
7.5.2 obligatia de a confirma sau nu Comanda Cumparatorului, in aceasta ultima situatie fiind obligat sa informeze Cumparatorului cu privire la motivele pentru care a refuzat Comanda;
7.5.3 obligatia de a livra Coletul in conditiile TCG;
7.5.4 obligatia de a primi Produsele returnate de Cumparatorul care si-a exercitat Dreptul de Retragere, in starea in care Vanzatorul le-a livrat;
7.5.5 obligatia de a primi in limitele TCG, in starea in care au fost livrate de Vanzator, Produsele returnate de Cumparator in scopul luarii Masurilor Reparatorii;
7.5.6 obligatia de a lua Masuri Reparatorii in conditiile prevazute in TCG sau, dupa caz, de a informa Cumparatorul despre motivele pentru care nu va lua Masuri reparatorii;
7.5.7 obligatia de a restitui Produsele comandate sau alte Produse, dupa caz, ulterior implementarii Masurilor Reparatorii;
7.5.8 obligatia de a informa Cumparatorul despre eventuale modificari ale datelor de identificare ale sale si/sau ale altor aspecte ce privesc Contractul sau ar putea privi contracte viitoare;
7.5.9 obligatia de a inceta sa transmita informatii privind Produsele distribuite in general de Vanzator, daca a primit din partea Cumparatorului in scris, o solicitare in acest sens, conform procedurii de retragere a acordului de procesare a datelor in scop commercial, conform procedurilor prezentate pe web-site-ul Vanzatorului si in cadrul convorbirilor telefonice purtate cu reprezentantii Vanzatorului.

VIII. Incetarea Contractului. Raspunderea contractuala

8.1 Contractul prin natura sa este unul cu executare uno ictu (cu executare instantanee). Cu toate acestea, intrucat Cumparatorul este consumator, efectele Contractului vor inceta, in functie de Produsul/ele achizitionate fie (i) la implinirea termenului pentru exercitarea Dreptului de Retragere, fie (ii) la expirarea Garantiei cu privire la aceste drepturi/obligatii.
8.2 Contractul mai poate inceta la initiativa Cumparatorului intr-una dintre urmatoarele situatii:
8.2.1 cand Cumparatorul isi exercita Dreptul de Retragere iar Vanzatorul primeste Produsele si toate documentele si cadourile, dupa caz, care le insoteau, in starea in care au fost livrate, restituind Pretul sau Pretul Diminuat, potrivit TCG si Contractului;
8.2.2 cand Cumparatorul isi exercita dreptul de a denunta in mod unilateral Contractul;
8.2.3 cand Cumparatorul rezolutioneaza Contractul in conditiile stabilite in TCG.
8.3 Vanzatorul va putea pretinde Cumparatorului orice daune cauzate de acesta din urma, fie Vanzatorului in mod direct, fie colaboratorilor (indiferent de forma de colaborare) Vanzatorului, ca urmare a neindeplinirii de catre Cumparator a obligatiilor sale contractuale cu buna-credinta si/sau ca urmare a exercitarii de catre Cumparator a drepturilor sale in mod abuziv. Daunele pe care Vanzatorul le va putea pretinde Cumparatorului se pot referi la, fara ca enumerarea sa fie exhaustiva, contravaloarea Produselor restituite necorespunzator de catre Cumparator Vanzatorului, indiferent de motiv, si a altor costuri in legatura cu acest aspect, inclusiv costuri de transport, prejudicii de imagine aduse Vanzatorului, amenzi, taxe, impozite si altele asemenea, platite de Vanzator ca urmare a unor actiuni abuzive ale Cumparatorului in exercitarea drepturilor sale legale si contractuale (abuzul de drepturi procesuale), inclusiv eventuale cheltuieli de judecata (onorarii avocatiale, ale notarilor publici, ale executorilor judecatoresti, taxe judiciare de timbru, onorarii ale expertilor), chiar daca procedura demarata de Cumparator nu este una contencioasa indiferent de forul sau instanta competente (“Daune”).
8.4 Cu privire la Daune si cuantumul acestora Vanzatorul va transmite o notificare Cumparatorului in scris (inclusiv prin e-mail) solicitandu-i acestuia sa le achite in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
8.5 In masura in care Cumparatorul nu se va conforma solicitarilor din notificarea Vanzatorului, acesta din urma va (i) aplica la valoarea totala a Daunelor penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere pana la plata efectiva a Daunelor si (ii) va putea demara orice actiuni legale impotriva Cumparatorului pentru recuperarea Daunelor pe care Cumparatorul declara ca le intelege si accepta in mod expres ca fiind o despagubire justa rezultata din actiunile sale.

IX. Litigii si legislatia aplicabila

9.1 Inainte de a se adresa ANPC si/sau instantelor de judecata Cumparatorul trebuie sa notifice orice nemultumire Vanzatorului in scopul solutionarii amiabile a oricarei dispute. In situatia in care in termen de 30 de zile de la data la care Cumparatorul a primit raspunsul Vanzatorului sau ar fi trebuit sa il primeasca (anume in termenele prevazute in TCG) la Reclamatia comunicata Vanzatorului, atunci Cumparatorul poate sesiza ANPC, sau in mod direct instanta de judecata competenta.
9.2 Sesizarea ANPC nu incalca dreptul Cumparatorului de a se adresa direct sau ulterior sesizarii ANPC instantelor de judecata.
9.3 Litigiile care privesc orice aspect legat de TCG sau de Contract sunt de competenta instantelor de judecata potrivit dispozitiilor legale aplicabile la data incheirii Contractului sau a sesizarii instantei, respectiv instanta de la sediul Canzatorului, sau in considerarea prevederilor legale tranzitorii ce pot aparea in situatia in care legislatia relevanta actuala este modificata ulterior.
9.4 TCG si Contractul sunt guvernate de legea romaneasca.

X. Dispozitii finale si tranzitorii

10.1 Cumparatorul intelege si accepta, prealabil incheierii Contractului ca datele sale personale sa fie prelucrate de catre Vanzator in scopul indeplinirii de catre acesta a obligatiilor sale contractuale. De asemenea, Cumparatorul declara faptul ca a fost informat prealabil incheirii Contractului cu privire la politica Vanzatorului privind protectia datelor cu caracter personal, a citit si acceptat aceasta politica, cunoscand ca are dreptul sa solicite informatii suplimentare Vanzatorului in legatura cu acest aspect. Politica privind datele personale se regaseste accesand www.mvgrup.ro/unelte-gdpr. De asemenea, Cumparatorul cunoaste si accepta ca a fost informat de Vanzator prealabil incheirii Contractului cu privire la faptul ca poate sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prealabil incheirii Contractului. Aceste informatii sunt disponibile si accesand https://www.dataprotection.ro/ direct de pe website-ul Vanzatorului.
10.2 Cumparatorul accepta in mod expres faptul ca (i) Vanzatorul poate modifica orice termeni si conditii privind raporturile cu Cumparatorul si va informa corespunzator Cumparatorul despre acestea, prin publicarea modificarilor on-line pe adresa www.mvgrup.ro, Cumparatorul avand dreptul sa notifice Vanzatorului faptul ca nu accepta aceste modificari in termenele prevazute in Contract. Necontestarea acestor modificari reprezinta acordul tacit al Cumparatorului cu privire la modificarile respective; (ii) Vanzatorul are dreptul la Daune potrivit Contractului; (iii) Vanzatorul va putea plati Pretul Diminuat potrivit Contractului; (iv) Vanzatorul are dreptul de a refuza o Comanda sau Comenzi ale Cumparatorului precum si dreptul Vanzatorului de a sista livrarea unor Produse sau imposibilitatea temporara sau nu de a le livra; (v) Contractul este guvernat de legislatia romaneasca; (vi) Vanzatorul poate exercita actiunile si de a intreprinde masurile la care este indreptatit prevazute la capitolul 6 din TCG privind Garantii; (vii) a inteles si accepta clauza 7.4.7 a Articolului 7 din TCG (viii) Vanzatorul poate refuza rambursarea Pretului si/sau preluarea Produsului daca nu sunt intrunite conditiile enumerate in Contract si TCG.
10.3 Cumparatorul declara ca, prealabil incheirii Contractului a fost informat de Vanzator si a inteles faptul ca poate sesiza oricand ANPC, detaliile privind aceasta chestiune fiind disponibile si accesand http://www.anpc.gov.ro/ direct de pe website-ul Vanzatorului.
10.4 Cumparatorul declara ca, prealabil incheirii Contractului a fost informat de Vanzator si a inteles faptul ca poate sa isi inregistreze pe website-ul Vanzatorului WWW.MVGRUP.RO un cont de utilizator, conditiile utilizarii acestuia fiind prevazute pe site-ul mentionat anterior.
10.5 Cumparatorul declara si accepta in mod expres faptul ca nu va putea sa atraga raspunderea Vanzatorului, daca se dovedeste unul dintre urmatoarele aspecte:
10.5.1 nu Vanzatorul este cel care a pus Produsul in circulatie ori l-a distribuit sau livrat;
10.5.2 in functie de imprejurari, defectul care a generat paguba Cumparatorului, nu a existat la data la care Produsul a fost pus in circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a Produsului, din cauze neimputabile Vanzatorului;
10.5.3 Produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic al producatorului si nu a fost fabricat sau distribuit in cadrul activitatii profesionale a Vanzatorului;
10.5.4 defectul se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii, impuse prin reglementarile emise de autoritatile competente;
10.5.5 nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice existente la momentul punerii in circulatie a Produsului nu a permis depistarea defectului in cauza;
10.5.6 defectul se datoreaza nerespectarii de catre Cumparator a instructiunilor de utilizare, pastrare si intretinere furnizate in documentele tehnice care insotesc Produsul, demonstrate in baza expertizei tehnice de specialitate;
10.5.7 defectul este imputabil proiectarii gresite a ansamblului in care Produsul a fost montat sau instructiunilor date de producatorul Produsului destinat Cumparatorului;
10.5.8 defectul se datoreaza utilizarii necorespunzatoare a Produsului de catre Cumparator;
10.5.9 pagubele sunt urmarea actiunilor sau inactiunilor unor alti furnizori, precum cei de energie electrica si fluctuatia acesteia anormala, de gaze, telefonie;
10.5.10 culpa pentru pagubele cauzate de Produs revine Cumparatorului.
10.6 Cumparatorul declara faptul ca a fost informat, prealabil incheirii Contractului de catre Vanzator, prin aceste TCG si alte informatii publice ale Vanzatorului, si ca a inteles si isi asuma faptul ca Produsele distribuite de Vanzator constand in Produse ce pot fi considerate (i) suplimente alimentare, (ii) alimente si/sau (iii) produse cosmetice nu inlocuiesc un stil de viata echilibrat si nu vindeca singure anumite afectiuni.
10.7 Cumparatorul va informa de indata (nu mai tarziu de 48 de ore de la data constatarii reactiilor) Vanzatorul in legatura cu orice reactii pretins neobisnuite pe care le-ar fi intalnit utilizand Produse distribuite de Vanzator ce pot fi considerate (i) suplimente alimentare, (ii) alimente si/sau (iii) produse cosmetice. Cumparatorul va transmite Vanzatorului toate informatiile privind aceste reactii in mod corect si complet si va raspunde oricaror intrebari ale Vanzatorului in legatura cu acest reactii pretins neobisnuite.
10.8 Cumparatorul va informa de indata (nu mai tarziu de la data constatarii) Vanzatorul in legatura cu orice solicitare din partea unor terte persoane care pretind ca distribuie Produsele distribuite de Vanzator si/sau care sustin ca sunt afiliati ai acestuia. De asemenea, Cumparatorul va informa Vanzatorul in aceleasi conditii ca anterior, si daca terte persoane ii comunica indiferent de modalitate, orice afirmatii denigratoare la adresa Vanzatorului si/sau a Produselor distribuite de acesta. In ambele situatii, Cumparatorul va furniza Vanzatorului toate detaliile si va raspunde la orice intrebari ale Vanzatorului in legatura cu aceste chestiuni. Mai mult, Cumparatorul intelege ca acceptand sa conlucreze cu Vanzatorul este asigurata siguranta publica privind comercializarea bunurilor de consum, iar un refuz abuziv al Cumparatorului ar putea conduce la plata unor despagubiri atat fata de Vanzator cat si fata de terti, intrucat Cumparatorului ii revine si obligatia legala de a ajuta la identificarea oricaror persoane pentru evitarea punerii in pericol a sigurantei publice.
10.9 Cumparatorul poate contacta Vanzatorul la adresa turda 121 b, sector 1, bucuresti, Vanzatorul fiind o societate inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. RO16581910, avand cod de inregistrare J40/11007/2004. De asemenea, Cumparatorul poate contacta Vanzatorul si telefonic la numarul +40 21 411 80 14 sau prin e-mail la adresa office@mvgrup.ro, precum si folosind formularul de contact accesibil on-line la adresa www.mvgrup.ro/information/contact.
10.10 Cumparatorul poate accesa oricand in scopul informarii si/sau al apararii intereselor sale urmatoarele pagini de internet, care i-au fost comunicate de Vanzator si/sau ar fi putut fi cunoscute de Cumparator, prealabil incheirii Contractului:
10.10.1 www.mvgrup.ro/unelte-gdpr;
10.10.2 www.mvgrup.ro/termene-si-conditii;
10.10.3 www.mvgrup.ro/despre-noi;
10.10.4 www.mvgrup.ro/politici-confidentialitate;
10.10.5 www.mvgrup.ro/politica-cookie;
10.10.6 https://www.dataprotection.ro/;
10.10.7 http://www.anpc.gov.ro/;
10.10.8 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO;
10.10.9 Detalii privind contactarea Vanzatorului, livrarea Produselor, modalitatile de plata accesibile la www.mvgrup.ro.
10.11 Cumparatorul declara in mod expres si accepta faptul ca a incheiat cu Vanzatorul, odata cu acceptarea Comenzii de catre acesta din urma, un Contract la distanta, si ca o copie a acestuia a fost livrata in format “hardcopy” Cumparatorului odata cu Coletul, impreuna cu celelalte documente ce insotesc Produsele. Mai exact, Cumparatorul declara ca a fost informat de Vanzator in legatura cu conditiile contractuale prealabil transmiterii Comenzii de catre Cumparator Vanzatorului, Cumparatorul acceptand conditiile contractuale, drept pentru care a decis in mod liber sa incheie Contractul primit odata cu Produsele si intelege consecintele juridice ale acestui Contract si implicit ale TCG.